Překlady Buštěhrad

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Buštěhrad

Překlad Buštěhrad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Buštěhrad.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Buštěhrad

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Buštěhrad bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Buštěhrad nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Buštěhrad: Videa, Dopis, Bakalářské práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Email, Abstrakt

Právní překlady Buštěhrad: Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty

Ekonomické překlady Buštěhrad: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy

Prezentační překlady Buštěhrad: Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, Katalog, Webové stránky, Reklama, Průvodce, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Buštěhrad: Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Společenská smlouva, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Rozsudek, Apostila, Stanovy, Diplom, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Plná moc, Průkaz totožnosti, Rodný list, Oddací list, Soudní žaloba, Certifikát, Vysvědčení

Technické překlady Buštěhrad: Manuál, Návod k použití, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Norma, Technická zpráva, Technologické postupy, Odborný text

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Buštěhrad, Korektura Buštěhrad, Odborné překlady Buštěhrad, Právní překlady Buštěhrad, Překladatelská agentura Buštěhrad, Soudní překladatel Buštěhrad, Soudní překlady Buštěhrad, Technické překlady Buštěhrad, Tlumočení Buštěhrad, Překlady fancouzštiny Buštěhrad, Překlady italštiny Buštěhrad, Překlady maďarštiny Buštěhrad, Překlady španělštiny Buštěhrad, Překlady ukrajinštiny Buštěhrad