Překlady Budyně nad Ohří

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Budyně nad Ohří

Překlad Budyně nad Ohří

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Budyně nad Ohří.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Budyně nad Ohří

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Budyně nad Ohří bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Budyně nad Ohří nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Budyně nad Ohří: Certifikát, Technologické postupy, Příručka, Návod k obsluze, Norma, Manuál, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technická zpráva

Všeobecné překlady Budyně nad Ohří: Bakalářské práce, Videa, Novinové články, Dopis, Email, Vědecké práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt

Právní překlady Budyně nad Ohří: Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace

Soudní překlady, úřední překlady Budyně nad Ohří: Plná moc, Rodný list, Apostila, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Vysvědčení, Notářský zápis, Oddací list, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Odvolání, Vysvědčení, Živnostenský list, Stanovy, Společenská smlouva, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Rozsudek, Soudní žaloba

Ekonomické překlady Budyně nad Ohří: Akcie, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Prezentační překlady Budyně nad Ohří: Tiskoviny, Knihy, Průvodce, Katalog, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Inzertní a PR články, Prezentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Budyně nad Ohří, Korektura Budyně nad Ohří, Odborné překlady Budyně nad Ohří, Právní překlady Budyně nad Ohří, Překladatelská agentura Budyně nad Ohří, Soudní překladatel Budyně nad Ohří, Soudní překlady Budyně nad Ohří, Technické překlady Budyně nad Ohří, Tlumočení Budyně nad Ohří, Překlady fancouzštiny Budyně nad Ohří, Překlady italštiny Budyně nad Ohří, Překlady maďarštiny Budyně nad Ohří, Překlady španělštiny Budyně nad Ohří, Překlady ukrajinštiny Budyně nad Ohří