Překlady Brušperk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brušperk

Překlad Brušperk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brušperk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brušperk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brušperk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brušperk nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Brušperk: Technická zpráva, Certifikát, Příručka, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Odborný text, Manuál, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Brušperk: Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Brušperk: Notářský zápis, Úmrtní list, Norma, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Plná moc, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Certifikát, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Zakladatelská listina, Oddací list, Vysvědčení, Stanovy, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Odvolání, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list

Právní překlady Brušperk: Obchodní právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo

Všeobecné překlady Brušperk: Videa, Překlady webových stránek, Email, Novinové články, Vědecké práce, Firemní korespondence, Dopis, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt

Prezentační překlady Brušperk: Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Prezentace, Knihy, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Brušperk, Korektura Brušperk, Odborné překlady Brušperk, Právní překlady Brušperk, Překladatelská agentura Brušperk, Soudní překladatel Brušperk, Soudní překlady Brušperk, Technické překlady Brušperk, Tlumočení Brušperk, Překlady fancouzštiny Brušperk, Překlady italštiny Brušperk, Překlady maďarštiny Brušperk, Překlady španělštiny Brušperk, Překlady ukrajinštiny Brušperk