Překlady Břidličná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Břidličná

Překlad Břidličná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Břidličná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Břidličná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Břidličná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Břidličná nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Břidličná: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Břidličná: Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy, Letáky, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky, Průvodce, Reklama, Tiskoviny

Právní překlady Břidličná: Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo

Technické překlady Břidličná: Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma, Certifikát, Návod k obsluze, Manuál

Všeobecné překlady Břidličná: Diplomové práce, Dopis, Bakalářské práce, Abstrakt, Email, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Videa, Vědecké práce, Životopisy, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Břidličná: Soudní žaloba, Stanovy, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Plná moc, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Úmrtní list, Živnostenský list, Rodný list, Potvrzení o studiu, Certifikát, Norma, Odvolání, Notářský zápis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Břidličná, Korektura Břidličná, Odborné překlady Břidličná, Právní překlady Břidličná, Překladatelská agentura Břidličná, Soudní překladatel Břidličná, Soudní překlady Břidličná, Technické překlady Břidličná, Tlumočení Břidličná, Překlady fancouzštiny Břidličná, Překlady italštiny Břidličná, Překlady maďarštiny Břidličná, Překlady španělštiny Břidličná, Překlady ukrajinštiny Břidličná , Překlady arabštiny Břidličná, Překlady běloruštiny Břidličná, Překlady bulharštiny Břidličná, Překlady chorvatštiny Břidličná, Překlady danštiny Břidličná, Překlady estonštiny Břidličná, Překlady finštiny Břidličná, Překlady holandštiny Břidličná, Překlady japonštiny Břidličná, Překlady litevštiny Břidličná, Překlady lotyštiny Břidličná, Překlady norštiny Břidličná, Překlady portugalštiny Břidličná, Překlady řečtiny Břidličná, Překlady rumunštiny Břidličná, Překlady slovinštiny Břidličná, Překlady srbštiny Břidličná, Překlady švédštiny Břidličná, Překlady turečtiny Břidličná