Překlady Břeclav

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Břeclav

Překlad Břeclav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Břeclav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Břeclav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Břeclav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Břeclav nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Břeclav: Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Technická zpráva, Příručka, Certifikát, Manuál, Odborný text, Norma, Technologické postupy

Ekonomické překlady Břeclav: Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy

Právní překlady Břeclav: Obchodní právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání

Všeobecné překlady Břeclav: Dopis, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Email, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Břeclav: Oddací list, Norma, Úmrtní list, Stanovy, Rozsudek, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Vysvědčení, Revizní zpráva, Apostila, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Soudní žaloba, Odvolání, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Diplom

Prezentační překlady Břeclav: Průvodce, Reklama, Prezentace, Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Inzertní a PR články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Břeclav“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Břeclav, Korektura Břeclav, Odborné překlady Břeclav, Právní překlady Břeclav, Překladatelská agentura Břeclav, Soudní překladatel Břeclav, Soudní překlady Břeclav, Technické překlady Břeclav, Tlumočení Břeclav, Překlady fancouzštiny Břeclav, Překlady italštiny Břeclav, Překlady maďarštiny Břeclav, Překlady španělštiny Břeclav, Překlady ukrajinštiny Břeclav, Překlady arabštiny Břeclav, Překlady běloruštiny Břeclav, Překlady bulharštiny Břeclav, Překlady chorvatštiny Břeclav, Překlady danštiny Břeclav, Překlady estonštiny Břeclav, Překlady finštiny Břeclav, Překlady holandštiny Břeclav, Překlady japonštiny Břeclav, Překlady litevštiny Břeclav, Překlady lotyštiny Břeclav, Překlady norštiny Břeclav, Překlady portugalštiny Břeclav, Překlady řečtiny Břeclav, Překlady rumunštiny Břeclav, Překlady slovinštiny Břeclav, Překlady srbštiny Břeclav, Překlady švédštiny Břeclav, Překlady turečtiny Břeclav, Překlady angličtiny Břeclav, Překlady ruštiny Břeclav, Překlady polštiny Břeclav, Překlady němčiny Břeclav