Překlady Brandýs nad Orlicí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brandýs nad Orlicí

Překlad Brandýs nad Orlicí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brandýs nad Orlicí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brandýs nad Orlicí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brandýs nad Orlicí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brandýs nad Orlicí nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Brandýs nad Orlicí: Manuál, Norma, Technologické postupy, Návod k použití, Revizní zpráva, Odborný text, Certifikát, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva

Prezentační překlady Brandýs nad Orlicí: Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, Průvodce, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, Katalog, Reklama, Prezentace

Právní překlady Brandýs nad Orlicí: Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Brandýs nad Orlicí: Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Brandýs nad Orlicí: Dopis, Email, Novinové články, Abstrakt, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Brandýs nad Orlicí: Notářský zápis, Certifikát, Stanovy, Norma, Průkaz totožnosti, Rodný list, Diplom, Rozsudek, Plná moc, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Oddací list, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Apostila, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Živnostenský list, Úmrtní list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Brandýs nad Orlicí, Korektura Brandýs nad Orlicí, Odborné překlady Brandýs nad Orlicí, Právní překlady Brandýs nad Orlicí, Překladatelská agentura Brandýs nad Orlicí, Soudní překladatel Brandýs nad Orlicí, Soudní překlady Brandýs nad Orlicí, Technické překlady Brandýs nad Orlicí, Tlumočení Brandýs nad Orlicí, Překlady fancouzštiny Brandýs nad Orlicí, Překlady italštiny Brandýs nad Orlicí, Překlady maďarštiny Brandýs nad Orlicí, Překlady španělštiny Brandýs nad Orlicí, Překlady ukrajinštiny Brandýs nad Orlicí