Překlady Borohrádek

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Borohrádek

Překlad Borohrádek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Borohrádek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Borohrádek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Borohrádek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Borohrádek nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Borohrádek: Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie, Dluhopisy

Prezentační překlady Borohrádek: Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Knihy, Prezentace, Letáky, Průvodce, Katalog, Webové stránky, PPC reklama, Reklama

Všeobecné překlady Borohrádek: Abstrakt, Dopis, Životopisy, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Právní překlady Borohrádek: Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo

Technické překlady Borohrádek: Technická zpráva, Návod k použití, Revizní zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě, Manuál, Odborný text, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Borohrádek: Revizní zpráva, Oddací list, Stanovy, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Diplom, Apostila, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Rodný list, Norma, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Borohrádek, Korektura Borohrádek, Odborné překlady Borohrádek, Právní překlady Borohrádek, Překladatelská agentura Borohrádek, Soudní překladatel Borohrádek, Soudní překlady Borohrádek, Technické překlady Borohrádek, Tlumočení Borohrádek, Překlady fancouzštiny Borohrádek, Překlady italštiny Borohrádek, Překlady maďarštiny Borohrádek, Překlady španělštiny Borohrádek, Překlady ukrajinštiny Borohrádek