Překlady Benešov nad Ploučnicí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Benešov nad Ploučnicí

Překlad Benešov nad Ploučnicí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Benešov nad Ploučnicí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Benešov nad Ploučnicí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Benešov nad Ploučnicí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Benešov nad Ploučnicí nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Benešov nad Ploučnicí: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie, Audity projektů

Technické překlady Benešov nad Ploučnicí: Certifikát, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Příručka, Norma, Odborný text, Technická zpráva

Právní překlady Benešov nad Ploučnicí: Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty

Prezentační překlady Benešov nad Ploučnicí: Reklama, Letáky, PPC reklama, Průvodce, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Knihy

Všeobecné překlady Benešov nad Ploučnicí: Vědecké práce, Abstrakt, Email, Videa, Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Benešov nad Ploučnicí: Společenská smlouva, Oddací list, Rodný list, Diplom, Živnostenský list, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Certifikát, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Stanovy, Norma, Úmrtní list, Plná moc, Vysvědčení, Odvolání, Apostila, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Benešov nad Ploučnicí, Korektura Benešov nad Ploučnicí, Odborné překlady Benešov nad Ploučnicí, Právní překlady Benešov nad Ploučnicí, Překladatelská agentura Benešov nad Ploučnicí, Soudní překladatel Benešov nad Ploučnicí, Soudní překlady Benešov nad Ploučnicí, Technické překlady Benešov nad Ploučnicí, Tlumočení Benešov nad Ploučnicí, Překlady fancouzštiny Benešov nad Ploučnicí, Překlady italštiny Benešov nad Ploučnicí, Překlady maďarštiny Benešov nad Ploučnicí, Překlady španělštiny Benešov nad Ploučnicí, Překlady ukrajinštiny Benešov nad Ploučnicí