Překlady Benátky nad Jizerou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Benátky nad Jizerou

Překlad Benátky nad Jizerou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Benátky nad Jizerou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Benátky nad Jizerou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Benátky nad Jizerou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Benátky nad Jizerou nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Benátky nad Jizerou: Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Občanské právo, Žaloba

Ekonomické překlady Benátky nad Jizerou: Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Technické překlady Benátky nad Jizerou: Norma, Revizní zpráva, Manuál, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Technická zpráva, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Benátky nad Jizerou: Tiskoviny, Letáky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Průvodce, Webové stránky, Katalog, Knihy, Reklama

Všeobecné překlady Benátky nad Jizerou: Bakalářské práce, Email, Vědecké práce, Dopis, Překlady webových stránek, Abstrakt, Firemní korespondence, Novinové články, Videa, Diplomové práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Benátky nad Jizerou: Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Soudní žaloba, Vysvědčení, Rozsudek, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Odvolání, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Oddací list, Notářský zápis, Certifikát, Apostila, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Diplom, Plná moc, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Benátky nad Jizerou, Korektura Benátky nad Jizerou, Odborné překlady Benátky nad Jizerou, Právní překlady Benátky nad Jizerou, Překladatelská agentura Benátky nad Jizerou, Soudní překladatel Benátky nad Jizerou, Soudní překlady Benátky nad Jizerou, Technické překlady Benátky nad Jizerou, Tlumočení Benátky nad Jizerou, Překlady fancouzštiny Benátky nad Jizerou, Překlady italštiny Benátky nad Jizerou, Překlady maďarštiny Benátky nad Jizerou, Překlady španělštiny Benátky nad Jizerou, Překlady ukrajinštiny Benátky nad Jizerou