Překlady Bělá nad Radbuzou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bělá nad Radbuzou

Překlad Bělá nad Radbuzou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bělá nad Radbuzou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bělá nad Radbuzou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bělá nad Radbuzou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bělá nad Radbuzou nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bělá nad Radbuzou: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy

Technické překlady Bělá nad Radbuzou: Prohlášení o shodě, Návod k použití, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Technická zpráva, Technologické postupy, Norma, Příručka, Revizní zpráva, Odborný text

Všeobecné překlady Bělá nad Radbuzou: Životopisy, Překlady webových stránek, Dopis, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Firemní korespondence

Prezentační překlady Bělá nad Radbuzou: Knihy, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Tiskoviny, Prezentace, Reklama

Právní překlady Bělá nad Radbuzou: Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba

Soudní překlady, úřední překlady Bělá nad Radbuzou: Živnostenský list, Oddací list, Pracovní smlouva, Rodný list, Diplom, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Apostila, Plná moc, Úmrtní list, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Vysvědčení, Potvrzení o studiu

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bělá nad Radbuzou, Korektura Bělá nad Radbuzou, Odborné překlady Bělá nad Radbuzou, Právní překlady Bělá nad Radbuzou, Překladatelská agentura Bělá nad Radbuzou, Soudní překladatel Bělá nad Radbuzou, Soudní překlady Bělá nad Radbuzou, Technické překlady Bělá nad Radbuzou, Tlumočení Bělá nad Radbuzou, Překlady fancouzštiny Bělá nad Radbuzou, Překlady italštiny Bělá nad Radbuzou, Překlady maďarštiny Bělá nad Radbuzou, Překlady španělštiny Bělá nad Radbuzou, Překlady ukrajinštiny Bělá nad Radbuzou