Překlady Andělská Hora

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Andělská Hora

Překlad Andělská Hora

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Andělská Hora.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Andělská Hora

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Andělská Hora bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Andělská Hora nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Andělská Hora: Prezentace, Katalog, Tiskoviny, PPC reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, Reklama, Průvodce, Webové stránky

Všeobecné překlady Andělská Hora: Email, Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Dopis, Životopisy, Novinové články

Právní překlady Andělská Hora: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva

Ekonomické překlady Andělská Hora: Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Technické překlady Andělská Hora: Technologické postupy, Příručka, Návod k použití, Manuál, Norma, Revizní zpráva, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Andělská Hora: Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Norma, Potvrzení o studiu, Apostila, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Živnostenský list, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Vysvědčení, Notářský zápis, Certifikát, Rodný list, Pracovní smlouva, Odvolání, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Andělská Hora, Korektura Andělská Hora, Odborné překlady Andělská Hora, Právní překlady Andělská Hora, Překladatelská agentura Andělská Hora, Soudní překladatel Andělská Hora, Soudní překlady Andělská Hora, Technické překlady Andělská Hora, Tlumočení Andělská Hora, Překlady fancouzštiny Andělská Hora, Překlady italštiny Andělská Hora, Překlady maďarštiny Andělská Hora, Překlady španělštiny Andělská Hora, Překlady ukrajinštiny Andělská Hora