Překlad do srbštiny, z srbštiny společenská smlouva

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady srbštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Společenská smlouva - Překlad – Srbský jazyk

Hledáte překladatele srbského jazyka? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Přeložíme vám společenské smlouvy rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení

Konkrétně: běžný překlad společenské smlouvy z/do srbštiny, soudní překlad společenské smlouvy z/do srbštiny (úřední překlad společenské smlouvy z/do srbštiny), korekturu společenské smlouvy z/do srbštiny.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám společenská smlouva do srbštiny nebo z srbštiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad společenské smlouvy do:
němčiny, francouzštiny, ukrajinštiny, ruštiny, italštiny, maďarštiny, polštiny, španělštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Srbština

Srbština je jazyk srbského obyvatelstva v Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a dalších zemích v Evropě, Americe a Asii. V podstatě jde o jiný název pro v Srbsku užívanou variantu srbochorvatštiny, která byla úředním jazykem v Jugoslávii do roku 1992.

Na rozdíl například od češtiny, ale i dalších jazyků, základ psané srbštiny vychází z mluveného slova. Odstraňují se tak nadbytečné hlásky a psaná podoba doslova kopíruje výslovnost slova (francuski místo francuzski). Cizí slova se přejímají takto také, a to z důvodu, aby jejich podoba v cyrilici byla dobře vyslovitelná.

Od chorvatštiny a dalších jazyků, které tvořily spolu jednu srbochorvatštinu, se srbština liší jednak slovy, která byla převzata z východní řecké vzdělanosti a přejímáním cizích slov ve fonetickém tvaru. Mezi další velké odlišnosti pak patří také odlišné časování některých sloves. Srbská slovesa si uchovávají původní tvar, kdežto časování chorvatských je ovlivněno německým jazykem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Srbština