Překlad do slovinštiny, z slovinštiny plná moc

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady slovinštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Plná moc - Překlad – Slovinský jazyk

Hledáte překladatele slovinského jazyka? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Přeložíme vám plné moci rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení

Konkrétně: běžný překlad plné moci z/do slovinštiny, soudní překlad plné moci z/do slovinštiny (úřední překlad plné moci z/do slovinštiny), korekturu plné moci z/do slovinštiny.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám plná moc do slovinštiny nebo z slovinštiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad plné moci do:
francouzštiny, ukrajinštiny, polštiny, němčiny, španělštiny, ruštiny, italštiny, maďarštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Slovinština

Slovinština (slovenščina, slovenski jezik) je jihoslovanský jazyk. Je úředním jazykem ve Slovinsku, a tedy patří mezi úřední jazyky EU. Jako jeden z místních jazyků se užívá také v Itálii a v Rakousku.

Slovinština užívá v minulém čase pomocné sloveso ve všech osobách (podobně jako chorvatština), na rozdíl od češtiny nebo slovenštiny, kde pomocné sloveso ve 3. osobě jednotného i množného čísla vymizelo, nebo od ruštiny, která neužívá pomocné sloveso vůbec. Příklad: Bil je še majhen – Byl ještě malý.Budoucí čas používá stejný tvar jako čas minulý, pouze pomocný tvar slovesa být (biti) se liší. Příklad: Pomagal ti bom – Pomůžu ti. Slovinština rozlišuje dokonavost, avšak pouze u některých sloves. Příklad: brati (číst) × prebrati (přečíst). Slovinština jako jeden z mála jazyků na světě zná (a prakticky bez výjimek používá) duál, tedy dvojné číslo, ve slovinštině někdy též označovaná jako řeč milenců

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovinština