Překlad do rumunštiny, z rumunštiny plná moc

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady rumunštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Plná moc - Překlad – Rumunský jazyk

Hledáte překladatele rumunského jazyka? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Přeložíme vám plné moci rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení

Konkrétně: běžný překlad plné moci z/do rumunštiny, soudní překlad plné moci z/do rumunštiny (úřední překlad plné moci z/do rumunštiny), korekturu plné moci z/do rumunštiny.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám plná moc do rumunštiny nebo z rumunštiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad plné moci do:
maďarštiny, španělštiny, ruštiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, ukrajinštiny, polštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Rumunština

Rumunština (rumunsky limba română je románský jazyk s asi 25 miliony mluvčími, převážně v Rumunsku, v oblasti Vojvodina v Srbsku a v Moldavsku, kde se z historických a politických důvodů nazývá moldavština.

Předtím, než v roce 106 dobyli zemi Římané a udělali z ní svoji provincii, bylo území dnešního Rumunska obydleno indoevropskými Dáky. Po příchodu Římanů se stala úředním jazykem lidová latina. Mezi lety 271 až 275 ztratili Římané nad územím kontrolu. Co se s latinsky mluvícím obyvatelstvem dělo potom, není známo.

Kvůli své geografické izolaci je rumunština pravděpodobně první románský jazyk, který se oddělil od latiny a až do moderní doby nebyl ovlivňován jinými románskými jazyky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunština