Překlad do portugalštiny, z portugalštiny potvrzení o zaměstnání

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady portugalštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Potvrzení o zaměstnání - Překlad – Portugalský jazyk

Hledáte překladatele portugalského jazyka? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Přeložíme vám potvrzení o zaměstnání rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení

Konkrétně: běžný překlad potvrzení o zaměstnání z/do portugalštiny, soudní překlad potvrzení o zaměstnání z/do portugalštiny (úřední překlad potvrzení o zaměstnání z/do portugalštiny), korekturu potvrzení o zaměstnání z/do portugalštiny.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám potvrzení o zaměstnání do portugalštiny nebo z portugalštiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad potvrzení o zaměstnání do:
ukrajinštiny, polštiny, maďarštiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Portugalština

Portugalština (língua portuguesa) spadá mezi západní románské jazyky do iberorománské větve, spolu se španělštinou, katalánštinou a galicijštinou. Portugalština se rozšířila po světě v průběhu 15. a 16. století, když si Portugalsko vytvořilo svou koloniální říši, která přetrvala (s výjimkou Brazílie) až do roku 1975 (Mosambik, Angola), popř. 1999, kdy Portugalsko přišlo o svou poslední zámořskou kolonii – Macao, které bylo tehdy předáno Číně. Z toho vyplývá, že portugalština je v současné době úředním jazykem více nezávislých států a je také často používána jako druhý jazyk.

V Evropě mluví portugalsky především 10,6 miliónů obyvatel Portugalska. V západní Evropě se tento počet zvyšuje v posledních desetiletích přistěhovalectvím z Portugalska a přesahuje deset procent v Lucembursku a Andoře. Kromě toho je hodna zmínění portugalská komunita v Belgii, Francii, Německu, na ostrově Jersey a ve Švýcarsku. Ve Španělsku se mluví portugalsky ve Vale do Xalima, kde je označována jako A fala. V dnes španělské Olivençe se mluvilo do čtyřicátých let portugalským dialektem. V severozápadním Španělsku Galicii se hovoří galicijštinou, jazykem velmi podobným portugalštině.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalština