Překlad do lotyštiny, z lotyštiny výuční list

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady lotyštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Výuční list - Překlad – Lotyšský jazyk

Hledáte překladatele lotyšského jazyka? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Přeložíme vám výučního listu rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení

Konkrétně: běžný překlad výučního listu z/do lotyštiny, soudní překlad výučního listu z/do lotyštiny (úřední překlad výučního listu z/do lotyštiny), korekturu výučního listu z/do lotyštiny.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám výuční list do lotyštiny nebo z lotyštiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad výučního listu do:
španělštiny, polštiny, ruštiny, italštiny, maďarštiny, ukrajinštiny, němčiny, francouzštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Lotyština

Lotyština (lotyšsky latviešu valoda) patří do skupiny baltských jazyků. Je to úřední jazyk Lotyšska, kde jím mluví přibližně 2 milióny lidí.

Lotyština je jeden ze dvou posledních živých baltských jazyků (druhým je litevština), patřících k indoevropské jazykové rodině. Lotyšský a litevský jazyk si udržely mnoho rysů prajazyka, ačkoli ve věcech hláskosloví a tvarosloví vykazují mnoho zdokonalení (u lotyštiny mnohem větší než u litevštiny). Baltským jazykům jsou nejvíce příbuzné jazyky slovanské a germánské.

Lotyština má tři nářečí: livonské, latgalské a střední nářečí. Livonské nářečí je rozděleno na vidzemské a kuronské (také tāmnieku nebo ventiņu). Střední nářečí, předchůdce dnešní lotyštiny, se dělí na vidzemské, kuronské a zemgalské nářečí. (Poznámka: Lotyšská nářečí by neměla být zaměňována s jazyky livonštinou, kuronštinou, zemgalštinou ani sélštinou)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lotyština