Překlad do litevštiny, z litevštiny živnostenský list

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady litevštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Živnostenský list - Překlad – Litevský jazyk

Hledáte překladatele litevského jazyka? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Přeložíme vám živnostenského listu rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení

Konkrétně: běžný překlad živnostenského listu z/do litevštiny, soudní překlad živnostenského listu z/do litevštiny (úřední překlad živnostenského listu z/do litevštiny), korekturu živnostenského listu z/do litevštiny.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám živnostenský list do litevštiny nebo z litevštiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad živnostenského listu do:
němčiny, italštiny, španělštiny, francouzštiny, ukrajinštiny, ruštiny, polštiny, maďarštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Litevština

Litevština (litevsky lietuvių kalba) patří do východní větve skupiny baltských jazyků. Je to úřední jazyk Litvy, kde jím mluví přibližně 2,9 miliónu mluvčích, v sousedních státech a ve světě je to pak přibližně 1,1 mil. mluvčích.

Litevština je syntetický jazyk. Z lingvistického hlediska je zajímavá pro četné archaické rysy, které jazykovědcům pomáhají při studiu vývoje indoevropských jazyků.

V litevštině se rozlišují dva jmenné rody – mužský (vyriškoji giminė) a ženský (moteriškoji giminė), slova bez rodu (nikoliv „střední rod“!) se používají jen zbytkově v případě přídavných jmen a zájmen. Má 5 vzorů podstatných jmen a 3 vzory u přídavných jmen. Všechna slovesa mají přítomný, minulý, budoucí a zvláštní minulý opakovaný čas; oznamovací, podmiňovací a rozkazovací způsob (u dvou poslední způsobů se nevyjadřují časy). Litevština má a používá nejvíce druhů přechodníků ze všech indoevropských jazyků, přechodníky zde existují ve všech časech a rodech. Pro časování zvratných sloves bez předpony existují speciální paradigmata.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Litevština