Překlad do japonštiny, z japonštiny potvrzení o zaměstnání

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady japonštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Potvrzení o zaměstnání - Překlad – Japonský jazyk

Hledáte překladatele japonského jazyka? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Přeložíme vám potvrzení o zaměstnání rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení

Konkrétně: běžný překlad potvrzení o zaměstnání z/do japonštiny, soudní překlad potvrzení o zaměstnání z/do japonštiny (úřední překlad potvrzení o zaměstnání z/do japonštiny), korekturu potvrzení o zaměstnání z/do japonštiny.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám potvrzení o zaměstnání do japonštiny nebo z japonštiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad potvrzení o zaměstnání do:
italštiny, polštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny, maďarštiny, ukrajinštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Japonština

Japonština (japonsky: 日本語, nihongo) je jazyk, kterým mluví přibližně 130 milionů lidí. Většina z nich žije v Japonsku, část pak v komunitách japonských emigrantů po celém světě. Japonština je aglutinační jazyk s mnoha úrovněmi zdvořilosti promluvy. Pro japonštinu je typické, že zvládnutí její mluvené formy je pozoruhodně snadné, zatímco osvojit si její psanou formu je velmi náročné.

K zápisu japonštiny se používá směs tří znakových systémů. Jsou to kandži (漢字, doslova „čínské znaky“), hiragana (ひらがな) a katakana (カタカナ). Hiragana a katakana se též označují společným názvem kana. Kandži se používá k vyjádření kořenu slova, koncovky a partikule jsou doplněny hiraganou. Katakana se používá pro fonetický přepis cizích slov, nebo slov převzatých z jiných jazyků. Také se používá v případě, kdy je třeba nějakou část textu zvýraznit, podobně jako kurzíva, také nověji pro odborné taxonomické názvosloví.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonština