Překlad do holandštiny, z holandštiny výpis z živnostenského rejstříku

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady holandštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Výpis z živnostenského rejstříku - Překlad – Holandský jazyk

Hledáte překladatele holandského jazyka? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Přeložíme vám výpisu z živnostenského rejstříku rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení

Konkrétně: běžný překlad výpisu z živnostenského rejstříku z/do holandštiny, soudní překlad výpisu z živnostenského rejstříku z/do holandštiny (úřední překlad výpisu z živnostenského rejstříku z/do holandštiny), korekturu výpisu z živnostenského rejstříku z/do holandštiny.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám výpis z živnostenského rejstříku do holandštiny nebo z holandštiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad výpisu z živnostenského rejstříku do:
francouzštiny, ukrajinštiny, italštiny, ruštiny, polštiny, němčiny, španělštiny, maďarštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Nizozemština

Nizozemština je západogermánský jazyk, kterým hovoří jako svou mateřštinou nebo kulturním jazykem asi 24 milionů lidí na celém světě. Někdy se používá nepřesné označení holandština, které může označovat i dialekty provincií Severní a Jižní Holandsko.

Předpokládá se, že nizozemština začala vznikat někdy kolem roku 700 z různých dialektů existujících na území Nizozemska, zejména dolnofranského původu. Standardizační proces začal ve středověku pod vlivem burgundského vévodského dvora v Dijonu (a od roku 1477 v Bruselu).

Nejstarší známý text je věta „Hebban olla vogala nestas hagunnan, hinase ic enda tu, wat unbidan we nu“ („Všichni ptáci si již dělají hnízda, kromě mne a tebe, na co čekáme?“) Napsal ji vlámský mnich v klášteře v anglickém Rochesteru.

Zpočátku byla nejvlivnější nářečí z Flander a Brabantu. V roce 1618 byl sestaven překlad Bible, a aby mu mohli rozumět obyvatelé celé země, byl napsán v nově vytvořeném jednotném jazyce. Ten obsahoval prvky mnoha nářečí, ale jeho jádro tvoří dialekty z Holandska.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemština