Překlad do finštiny, z finštiny plná moc

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady finštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Plná moc - Překlad – Finský jazyk

Hledáte překladatele finského jazyka? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Přeložíme vám plné moci rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení

Konkrétně: běžný překlad plné moci z/do finštiny, soudní překlad plné moci z/do finštiny (úřední překlad plné moci z/do finštiny), korekturu plné moci z/do finštiny.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám plná moc do finštiny nebo z finštiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad plné moci do:
maďarštiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny, ukrajinštiny, italštiny, polštiny, němčiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Finština

Finština (zast. čuchonština) je státní jazyk Finska, kde s ní hovoří přibližně 5 milionů mluvčích. Ve světě, zejména ve Švédsku a ruské části Karélie, pak finsky mluví další milion lidí. Tento ugrofinský, konkrétně baltofinský jazyk, si i přes dlouhé soužití s indoevropskými jazyky zachoval mnohé své charakteristické rysy. Vliv germánských jazyků je zřetelný například na systému slovesných časů (obohacení o perifrasticky tvořené tvary časů předpřítomného, předminulého a málo užívaného budoucího) nebo preferování vedlejších vět před konstrukcemi s nominálními tvary sloves.

V původních finských slovech se používají souhlásky D, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T a V (vyslovují se jako v češtině, jen S o něco více zasyčí, případně se trochu podobá českému Š a R má více kmitů) a samohlásky A, E, I, O, U, Y, Ä a Ö (A, E, I a U se opět vyslovují jako v češtině, Y je jako německé Ü, Ä je mezi A a E, Ö zhruba odpovídá jeho německému protějšku). Finská slova oplývají samohláskami. Ze švédštiny se navíc ještě přidalo Å, které se však používá jen v původních švédských jménech. Souhlásek moderní finština přijala více, hlavně B a F. Finská abeceda tak obsahuje všechna písmena anglické abecedy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Finština