Překlad do estonštiny, z estonštiny výpis z živnostenského rejstříku

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady estonštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Výpis z živnostenského rejstříku - Překlad – Estonský jazyk

Hledáte překladatele estonského jazyka? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Přeložíme vám výpisu z živnostenského rejstříku rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení

Konkrétně: běžný překlad výpisu z živnostenského rejstříku z/do estonštiny, soudní překlad výpisu z živnostenského rejstříku z/do estonštiny (úřední překlad výpisu z živnostenského rejstříku z/do estonštiny), korekturu výpisu z živnostenského rejstříku z/do estonštiny.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám výpis z živnostenského rejstříku do estonštiny nebo z estonštiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad výpisu z živnostenského rejstříku do:
němčiny, italštiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny, maďarštiny, ukrajinštiny, polštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Estonština

Estonština (estonsky eesti keel) je jazyk baltofinské větve ugrofinských jazyků. Estonština je příbuzná s finštinou a vzdáleně také s maďarštinou. Do skupiny ugrofinských jazyků patří také několik malých jazyků, například livonština, karelština, laponština, marijština a další. Estonština není příbuzná s jazyky sousedních národů (ruštinou, lotyštinou, švédštinou), které patří do indoevropské jazykové rodiny.

Estonština používá fonematický a morfematický pravopis, stejně jako čeština. Proto je její výslovnost relativně jednoduchá, protože „co vidíme, to vyslovujeme“. Psaná podoba nicméně nerozlišuje dlouhou a předlouhou výslovnost hlásek a není také označena palatalizace (měkčení). Některé psané tvary se stále píší historickým pravopisem, přestože výslovnost je jiná. Většina Estonců například nevyslovuje počáteční hlásku „h“.

Přízvuk v estonštině je s několika málo výjimkami na první slabice (stejně jako v češtině), častý je vedlejší přízvuk na lichých nekoncových slabikách.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Estonština