Překlad do arabštiny, z arabštiny výpis z katastru nemovitostí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Profesionální překlady arabštiny od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Výpis z katastru nemovitostí - Překlad – Arabský jazyk

Hledáte překladatele arabského jazyka? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

Přeložíme vám výpisu z katastru nemovitostí rychle a kvalitně i s úředním razítkem (soudním ověřením).

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení

Konkrétně: běžný překlad výpisu z katastru nemovitostí z/do arabštiny, soudní překlad výpisu z katastru nemovitostí z/do arabštiny (úřední překlad výpisu z katastru nemovitostí z/do arabštiny), korekturu výpisu z katastru nemovitostí z/do arabštiny.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Přeložíme vám výpis z katastru nemovitostí do arabštiny nebo z arabštiny. Jsme schopni zajistit rovněž překlad výpisu z katastru nemovitostí do:
italštiny, ruštiny, polštiny, ukrajinštiny, němčiny, španělštiny, maďarštiny, francouzštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Arabština

Arabština používá řadu hlásek, které se v češtině, ani žádném jiném evropském jazyce nevyskytují. Používá např. emfatické souhlásky t, d, z, s (které mají i svůj neemfatický protějšek). Tyto souhlásky se vyslovují s tzv. emfatickým důrazem – jazyk je při nich lžícovitě prohnut směrem dolů, podobně jako při ruském tvrdém „l“. Dále má například souhlásku „ʕajn“ – ع, které je asi nejobtížnějším zvukem v arabštině. Vyslovuje se v zadní části dutiny ústní, někdy až v hrdle. Jedná se o znělou farynglální frikativu. Jeho neznělý protějšek je „ħaːʔ“ – ح, neznělá farynglální frikativa. Zvláštností ve výslovnosti je určitě také „hamza“, neboli hlasový ráz, který se může vyskytovat jak na začátku či uprostřed slova, tak na jeho konci. V arabštině je vnímán jako běžná souhláska a také zapisován.

Arabské písmo vychází z nabatejské varianty kurzívy aramejského písma. Arabské písmo je tedy kurzivní, tzn. že nerozlišuje tiskací či psací písmo, a dokonce, jako je tomu ve starých písmech zvykem, ani malá a velká písmena. Ačkoli tedy vychází z původního starosemitského – fénického písma (stejně jako hebrejština či řecká alfabeta či latinka), není vůbec podobné evropským písmům (určité podobnosti se ale vyskytují mezi arabským písmem a hebrejskou kurzívou). Píše se zprava doleva a zpravidla se nepíší znaky pro krátké samohlásky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Arabština