Překlad textu v oboru: životní prostředí

Hledáte odborného překladatele pro obor: životní prostředí? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - životní prostředí - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - životní prostředí – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do francouzštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do polštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor životní prostředí)

Právní překlady : Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní právo

Technické překlady : Technická zpráva, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Manuál, Certifikát, Příručka, Technologické postupy

Soudní překlady, úřední překlady : Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Rozsudek, Plná moc, Notářský zápis, Norma, Soudní žaloba, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Stanovy, Vysvědčení, Apostila, Odvolání, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Rodný list, Revizní zpráva, Úmrtní list

Ekonomické překlady : Akcie, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Prezentační překlady : Prezentace, Inzertní a PR články, Katalog, Reklama, Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky

Všeobecné překlady : Videa, Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt, Vědecké práce, Bakalářské práce, Email, Životopisy

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor