Překlad textu v oboru: zemědělství

Hledáte odborného překladatele pro obor: zemědělství? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - zemědělství - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - zemědělství – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor zemědělství)

Právní překlady : Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Právní dokumenty, Odvolání

Technické překlady : Prohlášení o shodě, Norma, Technická zpráva, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Technologické postupy, Manuál

Všeobecné překlady : Videa, Diplomové práce, Novinové články, Životopisy, Dopis, Vědecké práce, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt, Bakalářské práce

Ekonomické překlady : Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady : Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Živnostenský list, Vysvědčení, Notářský zápis, Rozsudek, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Stanovy, Plná moc, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Rodný list, Odvolání, Zakladatelská listina, Apostila, Oddací list, Potvrzení o studiu, Certifikát, Soudní žaloba

Prezentační překlady : Tiskoviny, Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy, Letáky, Katalog, Průvodce, Inzertní a PR články, Reklama, PPC reklama, Webové stránky

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor