Překlad textu v oboru: zdravotnictví

Hledáte odborného překladatele pro obor: zdravotnictví? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - zdravotnictví - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - zdravotnictví – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do španělštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor zdravotnictví)

Právní překlady : Odvolání, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo

Soudní překlady, úřední překlady : Živnostenský list, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Průkaz totožnosti, Norma, Společenská smlouva, Rodný list, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Zakladatelská listina, Diplom, Odvolání, Úmrtní list, Stanovy, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Plná moc, Apostila, Revizní zpráva, Pracovní smlouva

Ekonomické překlady : Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady : Překlady webových stránek, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Dopis, Firemní korespondence, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Bakalářské práce

Prezentační překlady : Inzertní a PR články, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Knihy, Tiskoviny, Letáky, Reklama, Průvodce, Webové stránky, Prezentace

Technické překlady : Manuál, Technologické postupy, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Příručka, Norma, Odborný text, Návod k použití, Technická zpráva, Prohlášení o shodě

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor