Překlad textu v oboru: vytápění

Hledáte odborného překladatele pro obor: vytápění? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - vytápění - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - vytápění – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor vytápění)

Soudní překlady, úřední překlady : Diplom, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Odvolání, Norma, Pracovní smlouva, Certifikát, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Stanovy, Apostila, Živnostenský list, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Oddací list, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba

Ekonomické překlady : Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy

Technické překlady : Příručka, Návod k obsluze, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text, Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy

Právní překlady : Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Prezentační překlady : PPC reklama, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy

Všeobecné překlady : Vědecké práce, Překlady webových stránek, Videa, Firemní korespondence, Email, Diplomové práce, Abstrakt, Životopisy, Bakalářské práce, Novinové články, Dopis

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor