Překlad textu v oboru: vodohospodářství

Hledáte odborného překladatele pro obor: vodohospodářství? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - vodohospodářství - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - vodohospodářství – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do ruštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor vodohospodářství)

Právní překlady : Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva

Ekonomické překlady : Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy

Technické překlady : Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Manuál

Prezentační překlady : Webové stránky, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Knihy, Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Letáky, Reklama, Průvodce

Všeobecné překlady : Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Dopis, Email, Novinové články, Videa, Diplomové práce, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady : Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Úmrtní list, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Norma, Odvolání, Plná moc, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Vysvědčení, Rodný list, Apostila, Potvrzení o studiu, Rozsudek

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor