Překlad textu v oboru: vinařství

Hledáte odborného překladatele pro obor: vinařství? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - vinařství - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - vinařství – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor vinařství)

Prezentační překlady : Katalog, Knihy, Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Inzertní a PR články, Průvodce, PPC reklama, Reklama

Technické překlady : Návod k použití, Příručka, Odborný text, Technologické postupy, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Norma

Ekonomické překlady : Akcie, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady : Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Stanovy, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Úmrtní list, Apostila, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Norma, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Diplom, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Odvolání, Vysvědčení, Vysvědčení

Právní překlady : Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Smlouva

Všeobecné překlady : Videa, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Bakalářské práce, Abstrakt, Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce, Email

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor