Překlad textu v oboru: umění

Hledáte odborného překladatele pro obor: umění? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - umění - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - umění – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do španělštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor umění)

Soudní překlady, úřední překlady : Rozsudek, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Oddací list, Vysvědčení, Stanovy, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Notářský zápis, Plná moc, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Pracovní smlouva, Certifikát, Apostila, Revizní zpráva, Úmrtní list, Diplom, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Odvolání

Právní překlady : Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady : Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis, Novinové články, Abstrakt, Videa, Email, Životopisy, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Překlady webových stránek

Technické překlady : Návod k obsluze, Návod k použití, Certifikát, Norma, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Odborný text, Manuál

Ekonomické překlady : Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Prezentační překlady : Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Prezentace, Katalog, Knihy, Tiskoviny, Průvodce, Inzertní a PR články

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor