Překlad textu v oboru: účetnictví

Hledáte odborného překladatele pro obor: účetnictví? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - účetnictví - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - účetnictví – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do italštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor účetnictví)

Prezentační překlady : Průvodce, Prezentace, Katalog, PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny

Technické překlady : Příručka, Odborný text, Technologické postupy, Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Technická zpráva

Ekonomické překlady : Dluhopisy, Audity projektů, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady : Abstrakt, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa, Diplomové práce, Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek, Email, Firemní korespondence, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady : Oddací list, Vysvědčení, Apostila, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Soudní žaloba, Odvolání, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Diplom, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Plná moc, Norma, Stanovy, Společenská smlouva

Právní překlady : Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor