Překlad textu v oboru: textilnictví

Hledáte odborného překladatele pro obor: textilnictví? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - textilnictví - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - textilnictví – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do polštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do němčiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor textilnictví)

Právní překlady : Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady : Úmrtní list, Vysvědčení, Rozsudek, Oddací list, Rodný list, Stanovy, Soudní žaloba, Notářský zápis, Společenská smlouva, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Norma, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Diplom, Revizní zpráva, Plná moc, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku

Technické překlady : Prohlášení o shodě, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál, Návod k použití, Revizní zpráva, Odborný text, Příručka, Norma, Návod k obsluze

Ekonomické překlady : Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů

Prezentační překlady : Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce, Reklama, Katalog, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Prezentace

Všeobecné překlady : Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce, Životopisy, Videa, Dopis, Abstrakt, Email, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor