Překlad textu v oboru: telekomunikace

Hledáte odborného překladatele pro obor: telekomunikace? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - telekomunikace - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - telekomunikace – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do francouzštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor telekomunikace)

Technické překlady : Manuál, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technologické postupy, Příručka, Návod k použití, Norma, Revizní zpráva

Ekonomické překlady : Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Právní překlady : Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky

Prezentační překlady : Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, Webové stránky, Knihy, Tiskoviny, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Reklama, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady : Certifikát, Rozsudek, Apostila, Potvrzení o studiu, Odvolání, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Rodný list, Oddací list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Diplom, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné překlady : Firemní korespondence, Novinové články, Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Životopisy, Dopis, Videa, Abstrakt

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor