Překlad textu v oboru: strojírenství

Hledáte odborného překladatele pro obor: strojírenství? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - strojírenství - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - strojírenství – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do italštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor strojírenství)

Ekonomické překlady : Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Právní překlady : Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Smlouva

Technické překlady : Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Norma, Příručka, Technologické postupy, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k použití

Prezentační překlady : PPC reklama, Letáky, Tiskoviny, Průvodce, Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky, Katalog, Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady : Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Stanovy, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Rodný list, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Diplom, Vysvědčení, Norma, Úmrtní list, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Apostila, Soudní žaloba, Živnostenský list, Plná moc, Certifikát, Pracovní smlouva

Všeobecné překlady : Email, Videa, Novinové články, Dopis, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Firemní korespondence

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor