Překlad textu v oboru: strojírenské technologie

Hledáte odborného překladatele pro obor: strojírenské technologie? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - strojírenské technologie - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - strojírenské technologie – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do maďarštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do italštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor strojírenské technologie)

Technické překlady : Manuál, Technologické postupy, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Odborný text

Ekonomické překlady : Rozvahy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky

Právní překlady : Dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady : Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Diplomové práce, Abstrakt, Dopis, Novinové články, Email, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Videa

Prezentační překlady : PPC reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Katalog, Letáky, Tiskoviny, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady : Potvrzení o studiu, Odvolání, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Rodný list, Průkaz totožnosti, Oddací list, Norma, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Plná moc, Živnostenský list, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Apostila

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor