Překlad textu v oboru: stavebnictví

Hledáte odborného překladatele pro obor: stavebnictví? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - stavebnictví - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - stavebnictví – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do polštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ukrajinštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor stavebnictví)

Ekonomické překlady : Účetní uzávěrky, Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Technické překlady : Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva, Manuál, Norma

Právní překlady : Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Žaloba

Všeobecné překlady : Email, Videa, Novinové články, Dopis, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady : Notářský zápis, Diplom, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Stanovy, Rozsudek, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Pracovní smlouva, Odvolání, Živnostenský list, Rodný list, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Apostila, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Norma, Soudní žaloba

Prezentační překlady : Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy, Tiskoviny, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Katalog, Letáky, PPC reklama

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor