Překlad textu v oboru: sport

Hledáte odborného překladatele pro obor: sport? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - sport - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - sport – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do maďarštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor sport)

Právní překlady : Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Smlouva, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky

Technické překlady : Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Příručka, Norma, Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát, Návod k použití, Manuál

Ekonomické překlady : Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Všeobecné překlady : Diplomové práce, Dopis, Email, Překlady webových stránek, Abstrakt, Novinové články, Videa, Životopisy, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady : Stanovy, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Oddací list, Soudní žaloba, Rodný list, Odvolání, Revizní zpráva, Norma, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Apostila, Úmrtní list, Diplom, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Průkaz totožnosti

Prezentační překlady : Webové stránky, Reklama, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, Průvodce, Tiskoviny, Katalog

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor