Překlad textu v oboru: software

Hledáte odborného překladatele pro obor: software? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - software - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - software – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do němčiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do angličtiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor software)

Technické překlady : Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma, Odborný text, Prohlášení o shodě, Manuál, Certifikát, Technická zpráva

Ekonomické překlady : Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky

Právní překlady : Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Smlouva, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty

Prezentační překlady : PPC reklama, Letáky, Knihy, Katalog, Prezentace, Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce

Všeobecné překlady : Abstrakt, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Dopis, Firemní korespondence, Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady : Oddací list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Soudní žaloba, Rodný list, Notářský zápis, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Vysvědčení, Stanovy, Úmrtní list, Diplom, Apostila, Certifikát, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor