Překlad textu v oboru: sociologie

Hledáte odborného překladatele pro obor: sociologie? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - sociologie - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - sociologie – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do čínštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor sociologie)

Technické překlady : Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k použití, Příručka, Návod k obsluze, Manuál, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Certifikát

Právní překlady : Obchodní podmínky, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Smlouva, Směrnice EU

Ekonomické překlady : Dluhopisy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy

Prezentační překlady : Billboardy a plakáty, Letáky, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Webové stránky, Knihy, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny

Všeobecné překlady : Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady : Certifikát, Odvolání, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Norma, Plná moc, Revizní zpráva, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Společenská smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Apostila, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Oddací list

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor