Překlad textu v oboru: slevárenství

Hledáte odborného překladatele pro obor: slevárenství? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - slevárenství - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - slevárenství – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do maďarštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor slevárenství)

Ekonomické překlady : Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře

Všeobecné překlady : Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Abstrakt

Právní překlady : Žaloba, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU

Technické překlady : Certifikát, Technická zpráva, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Příručka, Manuál, Norma, Návod k obsluze, Odborný text, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady : Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Certifikát, Diplom, Odvolání, Oddací list, Úmrtní list, Notářský zápis, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Stanovy, Norma, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Plná moc, Rozsudek, Rodný list, Apostila

Prezentační překlady : Katalog, Letáky, Knihy, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, Tiskoviny

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor