Překlad textu v oboru: řízení kvality

Hledáte odborného překladatele pro obor: řízení kvality? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - řízení kvality - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - řízení kvality – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do španělštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor řízení kvality)

Ekonomické překlady : Audity projektů, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Akcie, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Technické překlady : Technická zpráva, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Odborný text, Manuál, Návod k obsluze, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka

Právní překlady : Občanské právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady : Katalog, Tiskoviny, Reklama, Letáky, Webové stránky, Inzertní a PR články, Knihy, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Průvodce, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady : Oddací list, Soudní žaloba, Stanovy, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Rodný list, Norma, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Apostila, Rozsudek, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Diplom, Vysvědčení, Odvolání, Úmrtní list, Plná moc, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Živnostenský list

Všeobecné překlady : Email, Diplomové práce, Videa, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt, Novinové články, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Vědecké práce

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor