Překlad textu v oboru: reklama

Hledáte odborného překladatele pro obor: reklama? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - reklama - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - reklama – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do maďarštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do španělštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor reklama)

Právní překlady : Smluvní dokumentace, Žaloba, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání

Ekonomické překlady : Audity projektů, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Technické překlady : Návod k použití, Návod k obsluze, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Technologické postupy, Norma, Manuál, Technická zpráva, Certifikát

Prezentační překlady : Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Knihy, Katalog, Průvodce, Reklama, Letáky, Webové stránky, Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny

Všeobecné překlady : Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa, Email, Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady : Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Odvolání, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Stanovy, Rozsudek, Apostila, Plná moc, Diplom, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Norma, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Oddací list, Certifikát

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor