Překlad textu v oboru: psychologie

Hledáte odborného překladatele pro obor: psychologie? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - psychologie - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - psychologie – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do francouzštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do němčiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor psychologie)

Právní překlady : Odvolání, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty

Ekonomické překlady : Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky

Technické překlady : Návod k obsluze, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Manuál

Všeobecné překlady : Videa, Novinové články, Email, Diplomové práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Vědecké práce, Životopisy, Dopis, Bakalářské práce

Prezentační překlady : Inzertní a PR články, Tiskoviny, Reklama, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Katalog, Knihy, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady : Odvolání, Apostila, Rodný list, Norma, Rozsudek, Úmrtní list, Certifikát, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Notářský zápis, Oddací list, Živnostenský list

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor