Překlad textu v oboru: průmysl barev a laků

Hledáte odborného překladatele pro obor: průmysl barev a laků? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - průmysl barev a laků - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - průmysl barev a laků – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do francouzštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do italštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor průmysl barev a laků)

Právní překlady : Občanské právo, Smlouva, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Právní dokumenty

Technické překlady : Norma, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát, Návod k použití, Manuál, Odborný text, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady : Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy

Prezentační překlady : Tiskoviny, Webové stránky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky, Katalog, Knihy, Průvodce, Reklama

Všeobecné překlady : Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Novinové články, Vědecké práce, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email

Soudní překlady, úřední překlady : Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Vysvědčení, Rodný list, Plná moc, Oddací list, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Apostila, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Norma, Úmrtní list, Rozsudek, Certifikát, Odvolání, Stanovy, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor