Překlad textu v oboru: programování

Hledáte odborného překladatele pro obor: programování? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - programování - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - programování – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do španělštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ukrajinštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor programování)

Technické překlady : Odborný text, Prohlášení o shodě, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k obsluze, Norma, Návod k použití, Manuál, Technologické postupy

Právní překlady : Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty

Prezentační překlady : PPC reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Tiskoviny, Letáky, Prezentace, Webové stránky

Ekonomické překlady : Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Všeobecné překlady : Novinové články, Abstrakt, Videa, Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady : Zakladatelská listina, Úmrtní list, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Živnostenský list, Odvolání, Vysvědčení, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Norma, Apostila, Oddací list, Revizní zpráva, Stanovy, Průkaz totožnosti, Diplom, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Vysvědčení

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor