Překlad textu v oboru: právo

Hledáte odborného překladatele pro obor: právo? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - právo - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - právo – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do španělštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do maďarštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor právo)

Ekonomické překlady : Audity projektů, Dluhopisy, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Technické překlady : Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Revizní zpráva, Manuál, Certifikát, Návod k obsluze, Odborný text

Prezentační překlady : Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Webové stránky, Katalog, Tiskoviny, Knihy, Reklama, Prezentace

Právní překlady : Smlouva, Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady : Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Apostila, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Rodný list, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Plná moc, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Notářský zápis, Oddací list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Norma, Diplom, Stanovy

Všeobecné překlady : Bakalářské práce, Firemní korespondence, Novinové články, Email, Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor