Překlad textu v oboru: potravinářský průmysl

Hledáte odborného překladatele pro obor: potravinářský průmysl? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - potravinářský průmysl - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - potravinářský průmysl – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do italštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor potravinářský průmysl)

Technické překlady : Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Příručka, Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě, Manuál

Právní překlady : Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo

Ekonomické překlady : Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy

Prezentační překlady : Tiskoviny, Letáky, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Katalog, Knihy, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady : Pracovní smlouva, Rodný list, Certifikát, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Apostila, Rozsudek, Norma, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Živnostenský list, Plná moc, Notářský zápis, Oddací list, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom

Všeobecné překlady : Videa, Novinové články, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek, Email, Firemní korespondence

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor