Překlad textu v oboru: polygrafie

Hledáte odborného překladatele pro obor: polygrafie? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - polygrafie - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - polygrafie – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do italštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor polygrafie)

Právní překlady : Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Žaloba

Technické překlady : Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text, Norma, Technická zpráva, Manuál, Návod k použití, Příručka

Ekonomické překlady : Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Audity projektů, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady : Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Vysvědčení, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Plná moc, Certifikát, Rozsudek, Oddací list, Norma, Notářský zápis, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Apostila, Rodný list, Stanovy

Prezentační překlady : Průvodce, PPC reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady : Diplomové práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Email, Novinové články, Videa, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor