Překlad textu v oboru: pojišťovnictví

Hledáte odborného překladatele pro obor: pojišťovnictví? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - pojišťovnictví - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - pojišťovnictví – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do italštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor pojišťovnictví)

Technické překlady : Návod k použití, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Norma, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát

Právní překlady : Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Žaloba, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Občanské právo

Ekonomické překlady : Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Prezentační překlady : Katalog, Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Letáky, Prezentace, PPC reklama, Průvodce, Webové stránky, Knihy, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady : Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce, Videa, Dopis, Překlady webových stránek, Email, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady : Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Stanovy, Certifikát, Oddací list, Rodný list, Zakladatelská listina, Norma, Společenská smlouva, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Rozsudek, Plná moc, Apostila, Revizní zpráva

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor