Překlad textu v oboru: pivovarnictví

Hledáte odborného překladatele pro obor: pivovarnictví? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - pivovarnictví - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - pivovarnictví – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ukrajinštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do italštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do polštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor pivovarnictví)

Technické překlady : Prohlášení o shodě, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Manuál, Příručka, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití

Právní překlady : Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání

Ekonomické překlady : Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady : Webové stránky, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy, PPC reklama, Průvodce, Letáky, Katalog, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady : Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Rozsudek, Odvolání, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Apostila, Plná moc, Průkaz totožnosti, Norma, Vysvědčení, Oddací list, Rodný list, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Úmrtní list, Revizní zpráva, Živnostenský list, Diplom, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát

Všeobecné překlady : Firemní korespondence, Bakalářské práce, Vědecké práce, Videa, Překlady webových stránek, Životopisy, Email, Diplomové práce, Abstrakt, Novinové články, Dopis

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor