Překlad textu v oboru: patenty

Hledáte odborného překladatele pro obor: patenty? Našli jste! Profesionální překlady od rodilých mluvčích a soudních překladatelů.

Obor - patenty - Překlad

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Máme bohaté zkušenosti s překlady v tomto oboru.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny. Nebo můžete využít našeho kalkulačního formuláře.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Pro obor - patenty – nabízíme tyto jazykové kombinace:

překlady z/do italštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do maďarštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do španělštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do francouzštiny, překlady z/do ukrajinštiny a do dalších jazyků z naší nabídky.

Odborné překlady (obor patenty)

Technické překlady : Revizní zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Manuál, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Norma

Ekonomické překlady : Výroční zprávy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady : Tiskoviny, PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog, Prezentace, Letáky, Reklama, Billboardy a plakáty

Právní překlady : Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo, Žaloba

Všeobecné překlady : Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Videa, Email, Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Dopis, Firemní korespondence, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady : Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Apostila, Certifikát, Odvolání, Stanovy, Rodný list, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Vysvědčení, Rozsudek, Zakladatelská listina, Norma, Oddací list, Soudní žaloba, Diplom, Vysvědčení, Společenská smlouva

Všeobecně ohledně vědních oborů

Vědní obor též vědecká disciplína je teoreticky a empiricky odůvodněná, historicky vzniklá, poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vědní_obor